Leubit
18
Masa zalewowa do spoin bruku

Masa zalewowa do spoin bruku

masa zalewowa do spoin bruku na bazie bitumu i wypełniaczy mineralnych

 • Przeznaczona do stosowania na gorąco masa zalewowa do spoin bruku LEUBIT®, wykonana jest na bazie bitumu i wypełniaczy mineralnych.
 • Masa zalewowa LEUBIT® ma ciężar właściwy ok. 1,25 g/cm³ w temperaturze 25°C.
 • Masa zalewowa LEUBIT® została przebadana według TL Fug StB 15.
 • Masa zalewowa LEUBIT® charakteryzuje się dobrą odpornością na starzenie, wysoką stabilnością, jest odporna na oddziaływania środowiskowe oraz bezpieczna dla ludzi i zwierząt.
 • W ciepłych i zimnych warunkach atmosferycznych masa zalewowa LEUBIT® charakteryzuje się dobrymi właściwościami użytkowymi.
 • Przed zastosowaniem masy LEUBIT® konieczna jest obróbka wstępna uszkodzonego miejsca przy użyciu gruntu 56_ LEUBIT® Primer Plus.
  Zużycie gruntu: ok. 3% nanoszonej masy zalewowej.
16 kg cardboard box
48 boxes per pallet
Consumption in grams: Joint length (cm) x joint width (cm) x joint depth (cm) x joint compound density (g/cc)

 

 • Masa zalewowa LEUBIT® jest przeznaczona do wypełniania wszelkiego rodzaju spoin przy utwardzaniu powierzchni z kostki brukowej.
 • Masa zalewowa LEUBIT® nie powinna być aplikowana podczas deszczu ani mrozu, lecz w suchych warunkach pogodowych. Temperatura powierzchni powinna wynosić powyżej 0°C.
 • Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić spoinę szczotkarką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
 • Masę zalewową LEUBIT® należy delikatnie stopić do temperatury użycia 160°C–190°C w kotle wyposażonym w mieszadło mechaniczne, pośrednie ogrzewanie i termostat. Należy unikać przegrzewania (>190°C), ponieważ nieuniknionym skutkiem będzie uszkodzenie dodanych tworzyw sztucznych.
 • Spoinę należy wstępnie przygotować przy użyciu gruntu LEUBIT® Primer Plus zgodnie z instrukcją.
 • Prace zalewowe należy wykonywać przy pomocy odpowiedniej lancy zalewowej lub konewki.
 • Podczas użycia masa zalewowa LEUBIT® musi mieć podaną temperaturę użycia. Nieosiągnięcie minimalnej temperatury zalewania wpływa niekorzystnie na płynność i sprzyja powstawaniu pustych przestrzeni.
 • W zależności od wymiarów przestrzeni wypełniania spoin podczas stygnięcia masy zalewowej LEUBIT® może nastąpić zmniejszenie objętości. Wymaga to drugiej operacji roboczej. Zaleca się wykonanie dodatkowego zalewania bezpośrednio po pierwszym.
 • Zalewanie należy przeprowadzić tak, aby nie było wymagane usuwanie masy zalewowej wystającej ponad ścianki spoiny. Usuwanie takie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na przyczepność masy do ścianek spoiny.
 • Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym >50°C.
 • Produkt wrażliwy na mróz > -5°C
 • Trwałość: min. 5 lat.
 • Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami prawnymi.
 • Po kontakcie ze skórą: pasta do mycia rąk
 • Sprzęt: ekologiczny środek czyszczący 10_LEUBIT, standardowe rozpuszczalniki, benzyny
 • Bitum i materiały mineralne