Leubit
01
Asfalt naprawczy 0/5

Asfalt naprawczy 0/5

Jednoskładnikowy, niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia asfalt naprawczy

 • Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 jest jednoskładnikowym, niezawierającym rozpuszczalników, gotowym do użycia asfaltem naprawczym.
 • Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 należy aplikować na zimno. Gwarantuje on łatwy i przyjazny dla użytkownika sposób nanoszenia.
 • Zużycie przy warstwie o grubości ok. 1 cm wynosi ok. 25 kg/m² w stanie zagęszczonym.
 • Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 można aplikować w temperaturach do -5°C.
25 kg wiadro PE
24 wiadra na palecie
 • Mieszanka asfaltowa na zimno do prostego i szybkiego usuwania wyrw, wysadzin i innych uszkodzeń na okładzinach asfaltowych i betonowych.
 • Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 doskonale nadaje się do łatania poboczy, tworzenia nasypów pod podjazdy i wielu innych zastosowań w budowie dróg.
 • Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
 • W celu lepszej przyczepności i związania kurzu zaleca się wstępną obróbkę podłoży i poboczy gruntem LEUBIT® Primer lub LEUBIT® Primer Spray.
 • Po całkowitym wyschnięciu gruntu można zaaplikować asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 tak, aby delikatnie wystawał.
 • Wygładzić grabiami.
 • Zagęścić ubijakiem, płytą wibracyjną lub poprzez przejeżdżanie.
 • Zaleca się posypanie miałem kamiennym.
 • Maksymalna grubość aplikacji wynosi 5 cm.
 • Asfalt naprawczy LEUBIT® 0/5 spełnia wymagania FGSV „Wskazówki dotyczące asfaltu naprawczego do usuwania uszkodzeń (H RepA)”.
 • We recommend or  to prime the substrate
 • Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Trwałość min. 12 miesięcy.
 • W przypadku kontaktu ze skórą: pasta do mycia.
 • Urządzenia: benzyna lub zwykłe rozpuszczalniki.

Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Mieszanina minerałów (np. skał, wypełniaczy), bitumu i dodatków.