Leubit
02
Reaktywny asfalt naprawczy 0/4

Reaktywny asfalt naprawczy 0/4

Do trwałego usuwania wyrw, wysadzin i innych uszkodzeń jezdni

 • Reaktywny asfalt naprawczy LEUBIT® 0/4 nie zawiera jakichkolwiek rozpuszczalników.
 • Dzięki bardzo szybkiemu reaktywnemu procesowi utwardzania już
 • 2 godziny po aplikacji osiąga obciążenie naciskiem 8,5 kN i dodatkowo przyczepność > 0,5 kN.
 • Dzięki dodaniu wody materiał szybko twardnieje reaktywnie. Ten wyjątkowy asfalt doskonale nadaje się do naprawy i renowacji powierzchni asfaltowych i betonowych.
 • Reaktywny asfalt naprawczy LEUBIT® 0/4 przewyższa wymagania FGSV „Wskazówki dotyczące asfaltu naprawczego do usuwania uszkodzeń (H RepA)”.
 • ok. 25 kg/m² przy grubości warstwy 1 cm w stanie zagęszczonym
25kg wiadro PE
27 wiader PE / paleta
ciężar 675 kg na paletę
 • Gotowy do użycia reaktywny asfalt naprawczy LEUBIT® 0/4 nadaje się do trwałego usuwania wyrw, wysadzin i innych uszkodzeń jezdni.
 • Produkt doskonale nadaje się do łatania poboczy, tworzenia nasypów pod podjazdy i wielu innych zastosowań.
 • Może być stosowany szczególnie do ulic o dużym obciążeniu. Dzięki reaktywnemu procesowi utwardzania można w krótkim czasie przywrócić ruch w miejscu aplikacji.
 • Przed zastosowaniem reaktywnego asfaltu naprawczego LEUBIT® 0/4 należy wyczyścić miejsce aplikacji szczotką lub sprężonym powietrzem.
 • Wykonać obróbkę wstępną miejsca aplikacji gruntem  LEUBIT® Primer Spray lub LEUBIT® Primer.
 • Materiał należy nanosić z niewielkim nadmiarem. Następnie miejsce aplikacji należy zwilżyć, stosując ok. 1 l wody na 25 kg materiału (zalecenie: konewka z nasadką dozownikową).
 • Materiał odpowiednio zagęścić płytą wibracyjną, walcem lub ubijakiem ręcznym.
 • Zalecamy posypanie miałem kamiennym.
 • Przywrócenie ruchu w miejscu aplikacji może nastąpić po ok. 15 min.
 • Po przywróceniu ruchu zalecana jest kontrola wzrokowa miejsca aplikacji. W razie potrzeby należy jeszcze raz posypać miałem.

 

 

 • Materiał można przechowywać przynajmniej przez 9 miesięcy od daty produkcji.
 • Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.
 • Pamiętać w miesiącach zimowych: Przed aplikacją doprowadzić temperaturę materiału do temperatury pomieszczenia, umieszczając materiał w pomieszczeniu/magazynie. Transport do miejsca budowy powinien odbywać się w zamkniętych pojazdach lub z zastosowaniem osłony.

Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Mieszanka minerałów (np. grys, kruszywo), bitum, komponenty reaktywne i dodatki