Leubit
04
Emulsja bitumiczna C40B5-S

Emulsja bitumiczna C40B5-S

Odpowiada TL BE-StB 15. Udział środka wiążącego wynosi przynajmniej 40% (+/- 2%).

 • Emulsja bitumiczna LEUBIT® C40B5-S odpowiada TL BE-StB 15. Udział środka wiążącego wynosi przynajmniej 40% (+/- 2%).
Beczka 200 litrów
W zależności od podłoża ok. 0,2 do 0,3 kg na m²
20 kg wiadro PE
 • Emulsja bitumiczna LEUBIT® C40B5-S jest stosowana jako warstwa szczepna w połączeniu międzywarstwowym podczas aplikacji gorącej mieszanki w budowie dróg i można ją aplikować ręcznie lub maszynowo.
 • Temperatura otoczenia i podłoża musi wynosić przynajmniej +5°C.
 • Przed rozpoczęciem pracy powierzchnię należy z grubsza oczyścić.
 • Podczas deszczu lub w przypadku wilgotnego podłoża należy przerwać prace.
 • Emulsję bitumiczną LEUBIT® C40B5-S należy przed każdym użyciem dokładnie wymieszać. Jeśli emulsja nie jest jednorodna (zawiera np. grudki bitumiczne lub włókna), materiału nie należy używać.
 • W przypadku aplikacji maszynowej emulsji bitumicznej LEUBIT® C40B5-S należy przestrzegać warunków podanych przez producenta urządzenia. Używane narzędzie musi nadawać się do aplikacji emulsji bitumicznej zgodnie z TL BE-StB 15.
 • Proces podgrzewania należy przeprowadzać powoli i delikatnie.
 • W żadnym przypadku nie wolno przekroczyć temperatury +75°C, ponieważ mogłoby to spowodować rozdzielenie mieszanki lub rozkład produktu. Materiał nie nadawałby się do użycia.
 • Emulsja bitumiczna LEUBIT® C40B5-S jest nanoszona na powierzchnię, np. poprzez natryskiwanie odpowiednimi narzędziami. Po naniesieniu emulsji bitumicznej – widać to po zmianie koloru z brązowego na czarny – można nadbudować powierzchnię gorącą mieszanką.
 • konsystencja: płynna
 • gęstość: ok. 1,00 g /cm³
 • temperatura obróbki: na zimno, od ok. +10°C (w przypadku obróbki maszynowej do +65°C)
 • maksymalna temperatura podczas podgrzewania: +70°C
 • Inne właściwości można znaleźć w TL BE-StB 15 oraz karcie charakterystyki.

Narzędzia do aplikacji można czyścić odpowiednimi środkami czyszczącymi. Powstające roztwory bitumiczne należy odpowiednio zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska..

W przypadku pytań i wskazówek do Państwa dyspozycji jest nasz dział techniczny. Należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i ustaw (np. dotyczących bezpieczeństwa pracy lub sposobu konstrukcji).