Leubit
05
Emulsja bitumiczna C60B4-S

Emulsja bitumiczna C60B4-S

Niestabilna, kationowa emulsja bitumiczna odpowiadającą TL BE-StB 15

Emulsja bitumiczna LEUBIT® C60B4-S jest niestabilną, kationową emulsją bitumiczną odpowiadającą TL BE-StB 15 z udziałem środka wiążącego przynajmniej 60% (+/- -2%).

Beczka 200 litrów
W zależności od konstrukcji i używanego grysu 0,2–0,5 kg w wiązaniu międzywarstwowym
 • Emulsja bitumiczna LEUBIT® C60B4-S jest stosowana do impregnacji i opryskiwania w budowie dróg/wiązaniu międzywarstwowym i można ją aplikować ręcznie lub maszynowo.
 • Temperatura otoczenia i podłoża musi wynosić przynajmniej 5°C.
 • W pierwszych nocach po aplikacji nie może wystąpić mróz.
 • Przed rozpoczęciem pracy powierzchnię należy z oczyścić.
 • Podczas deszczu lub w przypadku wilgotnego podłoża należy przerwać prace.
 • Emulsję bitumiczną LEUBIT® C60B4-S należy przed każdym użyciem dokładnie wymieszać. Jeśli emulsja nie jest jednorodna (zawiera np. grudki bitumiczne lub włókna), materiału nie należy używać.
 • Podczas maszynowej aplikacji emulsji bitumicznej LEUBIT® C60B4-S należy przestrzegać warunków podanych przez producenta narzędzia. Używane narzędzie musi nadawać się do aplikacji emulsji bitumicznej zgodnie z TL BE-StB 15.
 • Proces podgrzewania należy przeprowadzać powoli i delikatnie.
 • Temperatura aplikacji wynosi 30°C – 50°C.
 • Podczas podgrzewania w żadnym przypadku nie wolno przekroczyć temperatury 75°C, ponieważ mogłoby to spowodować rozdzielenie mieszanki lub rozkład produktu. Materiał nie nadawałby się do użycia.
 • Emulsja bitumiczna LEUBIT® C60B4-S jest nanoszona na powierzchnię, np. poprzez natryskiwanie odpowiednimi narzędziami. Utrwalenie następuje po posypaniu żwirem o odpowiednim uziarnieniu i walcowaniu walcem z gumowymi kołami.
 • – Podczas aplikacji nosić rękawice.
 • W temperaturze przynajmniej +10°C produkt można przechowywać maks. sześć tygodni. Zalecamy jednak aplikację materiału jak najwcześniej po dostarczeniu. Częściowo opróżnione opakowania należy jak najszybciej zużyć. Zawartość uszkodzonego opakowania przełożyć do szczelnie zamykanego innego opakowania i również jak najszybciej zużyć.
 • Narzędzia do aplikacji można czyścić odpowiednimi środkami czyszczącymi. Powstające roztwory bitumiczne należy odpowiednio zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
 • W przypadku pytań i wskazówek do Państwa dyspozycji jest nasz dział techniczny. Należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i ustaw (np. dotyczących bezpieczeństwa pracy lub sposobu konstrukcji).
 • Konsystencja: płynna
 • Gęstość: ok. 1,00 g /cm³
 • Temperatura aplikacji: od ok. 30°C do 50°C (przy aplikacji maszynowej do 70°C)
 • Temperatura maksymalna:   75°C
 • Inne właściwości można znaleźć w TL BE-StB 15 oraz karcie charakterystyki.