Leubit
08
Zaprawa naprawcza 0/5

Zaprawa naprawcza 0/5

Gotowa do wymieszania

 • Gotowa do wymieszania, kompletna substancja w wiadrze, składająca się z emulsji polimerowo-bitumicznej, mieszanki substancji mineralnych oraz przyspieszacza
 • Ziarnistość 0/2
25kg Eimer
24 Eimer/ 1 Palette
 • Zaprawa naprawcza 08_LEUBIT® 0/5 służy do wykonywania napraw, wyrównywania poziomów, tworzenia skarp, naprawy cienkich powierzchni powłok, wyłamań, a także do otaczania wlotów i przepustnic.
 • Głębokość montażowa do 15 mm
 • Podłoże musi być czyste i suche. Usunąć luźne i natłuszczone części.
 • Na miejsce uszkodzenia należy wstępnie zaaplikować cienką warstwę (ok. 0,2 kg/m²) emulsji bitumicznej 04_LEUBIT® C 40B5-S i pozostawić do wyschnięcia, aż pojawi się czarne zabarwienie.
 • Włożyć mieszankę mineralną i cement* do jednego pojemnika na zaprawę, wstępnie zamieszać i nawilżyć, dodając 0,5 – 1,0 l wody.
 • Następnie dodać specjalną emulsję bitumiczną i intensywnie mieszać łopatą, kielnią do zaprawy lub innym przyrządem.
 • W razie potrzeby konsystencję mieszaniny można później dostosować, dodając nieco wody.
 • Zaprawę naprawczą 08_LEUBIT® 0/5 natychmiast nałożyć za pomocą łopaty, kielni gładzącej lub gumowego ściągacza.
 • W zależności od warunków atmosferycznych czas nakładania wynosi od 10 do 20 minut.
 • * Dozowanie cementu: wysoka temperatura zewnętrzna (15 – 30°C): co najmniej 0,1 kg, niska temperatura zewnętrzna (5 – 15°C): do 0,4 kg, W tym wypadku można ew., przeprowadzić próbę wstępną.
 • Zaleca się lekko podsypać wbudowaną warstwę piaskiem.
 • Utworzone powierzchnie naprawcze można, w zależności od występujących warunków (pogoda, temperatura), dopuścić do ruchu po 30–60 minutach.
 • Głębsze uszkodzenia należy uzupełniać w dwóch warstwach (do maks. 15 mm na jedną naprawę).
 • W miejscach uszkodzenia należy nałożyć nieco więcej materiału, ponieważ zagęszcza się on o ok. 5%.
 • Przechowywać w suchym, niezbyt ciepłym i obowiązkowo niemroźnym miejscu.
 • W przypadku dłuższego przechowywania należy wmieszać specjalną emulsję bitumiczną.
 • Mieszanka substancji mineralnych 0–2 mm 19,0 kg
 • Modyfikowana polimerami specjalna emulsja bitumiczna 3,3 kg
 • Przyspieszacz (cement) 0,4 kg
 • Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami prawnymi.