Leubit
54
Primer Spray

Primer Spray

Grunt bitumiczny w sprayu zawierający rozpuszczalniki

 • LEUBIT® Primer Spray jest gruntem bitumicznym w sprayu zawierającym rozpuszczalniki.
 • Za pomocą specjalnej puszki z aerozolem z łatwym w obsłudze zaworem przechylnym o 360° można bez trudu gruntować małe powierzchnie bez użycia dodatkowych narzędzi.
 • LEUBIT® Primer Spray dobrze przenika do podłoża, wiąże kurz i wysycha szybciej niż powłoki gruntujące do smarowania.
Butelka z aerozolem 750 ml
12 butelek w kartonie
 • LEUBIT® Primer Spray stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu poprawy przyczepności różnych bitumicznych materiałów budowlanych
 • LEUBIT® Primer Spray przyczepia się do większości typowych podłoży budowlanych (np. beton, mur,
 • tynk, metal, drewno, asfalt itp.)
 • Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
 • Przed aplikacją przechowywać produkt w temperaturze pokojowej/doprowadzić do temperatury pokojowej i przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszkę.
 • LEUBIT® Primer Spray jest równomiernie natryskiwany na podłoże poprzez przechylenie zaworu natryskowego w odległości ok 25 cm.
 • Spryskiwać tylko do dołu! Jeśli zawór jest trzymany do góry, ulatnia się jedynie gaz pędny! Może to spowodować niecałkowite opróżnienie puszki.
 • Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu!
 • Przechowywać w suchym miejscu, osłoniętym od promieniowania słonecznego >50°C.
 • Produkt należy chronić przed mrozem.
 • Trwałość wynosi min. 12 miesięcy.

Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

 • Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
 • Rozpuszczalniki: węglowodory, C9, aromaty (30% – 40%)