Leubit
55
Primer

Primer

Grunt bitumiczny zawierający rozpuszczalniki

 • LEUBIT® Primer jest gruntem bitumicznym zawierającym rozpuszczalniki.
 • LEUBIT® Primer Spray dobrze przenika do podłoża, wiąże kurz i szybko wysycha.
Kanister 10 l
48 kanistrów na palecie

 

 • LEUBIT® Primer stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu poprawy przyczepności różnych bitumicznych materiałów budowlanych
 • LEUBIT® Primer przyczepia się do większości typowych podłoży budowlanych (np. betonu, muru, tynku, metalu, drewna, asfaltu itd.)
 • Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
 • Przed aplikacją przechowywać produkt w temperaturze pokojowej / doprowadzić do temperatury pokojowej.
 • LEUBIT® Primer nanoszony jest równomiernie na podłoże pędzlem lub rolką.
 • Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu!
 • Przechowywać w suchym miejscu, osłoniętym od promieniowania słonecznego >50°C.
 • Produkt należy chronić przed mrozem.
 • Trwałość wynosi min. 12 miesięcy.
 • Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.
 • Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
 • Rozpuszczalniki: węglowodory, C9, (30% – 40%)