Leubit
56
Primer Plus

Primer Plus

Grunt bitumiczny zawierający rozpuszczalniki

 • LEUBIT® Primer Plus jest gruntem bitumicznym zawierającym rozpuszczalniki. Opracowany specjalnie do użycia przed aplikacją LEUBIT® HVM typ N2.
 • LEUBIT® Primer Plus dobrze przenika do podłoża, wiąże kurz, szybko wysycha i zapewnia dobre przyklejenie między ściankami spoiny i nanoszoną masą.
Wiadro 10 l
36 wiader na palecie
 • LEUBIT® Primer Plus stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu osiągnięcia lepszej przyczepności LEUBIT® HVM typ N2.
 • LEUBIT® Primer Plus przyczepia się do niemal wszystkich typowych podłoży budowlanych, w szczególności na betonie i asfalcie.
 • Może być wykorzystywany tylko do zastosowań przemysłowych!
 • Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
 • Przed aplikacją przechowywać produkt w temperaturze pokojowej / doprowadzić do temperatury pokojowej.
 • LEUBIT® Primer Plus nanoszony jest równomiernie na podłoże pędzlem lub rolką. Zalecamy posmarowanie na jezdni paska o szerokości ok. 1 cm po obu stronach uszkodzonego miejsca.
 • Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu.
 • Posmarowane powierzchnie podczas dotknięcia palcem nie powinny się ścierać.
 • Przechowywać w suchym miejscu, osłoniętym od promieniowania słonecznego >50°C.
 • Produkt należy chronić przed mrozem.
 • Trwałość wynosi min. 12 miesięcy.

Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

 • Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
 • Rozpuszczalniki: toluen (<42%)